Leszek Kunicki - urodzony w Sokołowie Podlaskim w 1969 roku. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. W 1994 uzyskał dyplom Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego. Od 1996 prowadzi Pracownię Sztuki Użytkowej RE w Skrzeszewie , która zajmuje się projektowaniem i wykonaniem mebli , rzeźbą oraz malarstwem.